Spiegelen met Paarden

spiegelpaarden

 

Effectief communiceren met paarden vraagt van je dat je weet wat je wilt, weet hoe je dat duidelijk moet maken en oprecht bent in je communicatie. Maar voordat je het paard jouw leiding aanbiedt, moet je begrijpen wat het standpunt van het paard is.

 

De communicatie tussen paarden onderling bestaat voor het grootste deel uit lichaamstaal. (Overigens net als bij mensen, al zijn we dat ons vaak niet bewust.) Door het paard je gedrag te laten spiegelen in verschillende settings en opdrachten kun je blootleggen hoe zuiver je communiceert en welke intentie je uitstraalt. Weet je precies wat je van het paard vraagt? Ben je duidelijk in je aanwijzingen? Meen je werkelijk wat je vraagt? Wat gebeurt er als je niets doet? Een paard zal genadeloos eerlijk reageren.

 

Een paard wil graag geleid worden. Als hij een goede leider in je vindt, zal hij zijn uiterste best doen om je te begrijpen. Hij focust zich op jou en zal je geheel vertrouwen. Hij heeft echter een aangeboren rechtvaardigheidsgevoel. Als je een zwakke of onrechtvaardige leider bent zal hij je dat zonder terughoudendheid laten merken. Hij sluit zich voor je af, wendt zich letterlijk af of keert zich in extreme gevallen zelfs tegen je. Om werkelijk effectief te zijn in je communicatie is het van belang de manier van denken en de belangen van het paard te kennen. Wanneer je de zaak van zijn kant bekijkt en daar in je leiding geven rekening mee houdt, zal hij je intenties gewillig opvolgen. Zonder dat je dwang of intimidatie hoeft te gebruiken. Er ontstaat verbondenheid en samenwerking. Jij en je paard worden elkaars partners.

 

Communiceren met paarden is een prachtige metafoor voor leiding geven aan en communiceren met mensen: je werknemers, je collega's, kinderen. Door paarden je gedrag te laten spiegelen kom je veel over je eigen communicatiepatronen te weten. Heeft het paard respect voor je of loopt hij over je heen? Voelt hij zich prettig bij je of blijft hij op veilige afstand? Snapt hij gauw wat je wilt of wordt hij narrig van je onduidelijke aanwijzingen? Ben je in staat je communicatie aan te passen aan de gevoeligheid van het paard? Kun je aanvoelen waar hij psychologisch "zit"?